Strukturální Integrace

Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém manuální a pohybové práce s fasciálním systémem těla. Mezi veřejností je tento systém znám také pod názvem rolfterapie nebo „rolfing”. 

Smyslem Strukturální Integrace je harmonicky uspořádat tělo člověka, což umožní gravitaci, aby jím volně procházela a byla tak podporujícím a vyživujícím vlivem, a ne jako u disharmonicky uspořádaného těla faktorem zatěžujícím. Gravitace může být dobrým pomocníkem, a ne něčím, s čím je třeba bojovat nebo co nás táhne k zemi.

Během procesu Strukturální Integrace se postupně tělo dostane do lepšího postavení právě vůči gravitaci, a to tím, že páteř, klouby, šlachy, svaly a kosti budou ve výhodnější a přirozenější pozici. Vedlejším efektem je úleva od obtíží a bolestí a pocit lehkosti při vykonávání běžných úkonů. Po deseti hodinách Strukturální Integrace by se člověku měla vrátit zpět vitalita a energie, kterou dosud potřeboval k boji s gravitací. 

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti často zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí,

Strukturální Integrace problém neřeší, ale cílí na reorganizaci myofasciální sítě celého těla. Vždy se tedy nahlíží na „lokální” problém jako na projev celkového neuspořádání těla. K vyřešení tohoto „lokálního“ problému dojde v důsledku lepší vyrovnanosti a zároveň větší výkonnosti celého systému.

Strukturální Integrace nedosahuje dokonalosti, spíše začíná proces, který vede k postupnému zlepšování. To se může projevit v mnoha oblastech života:

  • úleva od dlouhotrvajících chronických obtíží a bolestí pohybového aparátu
  • pomoc s následky úrazů, nemocí a operací
  • zlepšení sportovních výkonů
  • zlepšení vzhledu a postury těla
  • cesta k tělesné a duševní harmonii
  • pocit lehkosti v běžném životě
  • změna myšlení a vnímání světa kolem 
  • podpora osobního růstu

Jste připraveni začít vaši cestu?